+45 5144 7873

Hvorfor gennemføres den videnskabelige undersøgelse?

CCE er godkendt i hele Europa, Japan, Canada og andre lande som procedure for tarmkræft screening. For at dokumentere yderligere evidens omkring denne teknologi, vil den supplerende undersøgelse blive gennemført. Første fase omfatter forsøg med 250 patienter, som beskrevet ovenfor. Anden fase involverer over 1.000 patienter som får en normal HD-CCE undersøgelse, dvs. uden yderligere koloskopi