+45 5144 7873

Anerkendt undersøgelse med kamerakapsel

Kamerakapslen er godkendt til anvendelse i Danmark. Studier i Danmark og udlandet har bevist, at en undersøgelse med en kamerakapslen er mindst lige så nøjagtig som en koloskopi.

Vi Tilbyder

End-to-end kamerakapsel service

Når henvisningen er sendt, tager vi os af resten. Vi har sygeplejersker, der guider patienten igennem hele forløbet. De sørger for at videoen bliver sendt til vores diagnostiske team, og at svaret herefter kommer retur til den, der har henvist.

Standart læsning af kamerakapsel

Vores diagnostiske team tilbyder svar indenfor tre arbejdsdage.

Fremskyndet 1-dags læsning

Hvis der foreligger et tidspres for en udredning, da kan vi tilbyde fremskyndet service med kun én dags svartid.

For klinikker/hospitaler

Som ønsker at vi foretager hele proceduren

 1. Kontakt vores kontor i Odense for at få mere information
 2. Afklar din patients behov gerne i samarbejde med os
 3. Henvis patienten til os
 4. Vi guider patienten gennem udrensningen og undersøgelsen med kamerakapslen
 5. Vi uploader videoen til diagnostisk team, som udarbejder en rapport
 6. Du får svaret og kan planlægge det videre forløb for din patient

Som ønsker en del – løsning

 1. Køb en del-aftale ved os.
 2. Du forbereder selv patienten og giver kamerakapslen.
 3. Du uploader videoen til os.
 4. Vi analyserer videoen
 5. Du modtager svaret efter 1-3 dage alt efter hvilken løsning du har valgt.
 6. Du giver din patient svar og kan planlægge et eventuelt videre forløb

Private klinikker/hospitaler kan købe kapsler og selv give dem, vi tilbyder at læse kapslerne for dem

Vi kan stå for oplæring af personale på sygehuset eller klinikken så de selv kan give kapslen. Vi tilbyder support

Vi kan tilbyde læsning af tyndtarmskapsler og dermed aflaste de læger som på nuværende tidspunkt selv bruger tid på aflæsning

Vi kan varetage hele proceduren

Kontakt